Chân trời tìm Pháp: Hắc thổ chất phác

Đời này, họ chuyển sinh ở một vùng không cách xa nhau, nhân duyên tương hội, họ lại gặp nhau và làm việc cùng nhau....

23/04/2020 00:44

Sự gợi ý của loạt dự ngôn hoa tường vy trong Các Thế Kỷ (5): Đại phê bình tà ác

Từ thời xa xưa, con người đã luôn ghét sự dối trá, vì vậy trong văn hóa truyền thống, họ thường dùng những từ có...

Chi tiết