Ca khúc: Tân Vũ


Hy Vọng Hồi Gia 1 phút đọc

Nhạc đệ tử Đại Pháp sáng tác

Ca khúc: Tân Vũ

[chanhkien.org 27/11/2017]

Tác giả: 

Lời : Thanh Vân

Nhạc: Bắc Thiên


Lời bài hát:

(Hán)

《新宇》

紅塵落  金輪升
萬劫過  新宇成
歷萬難  記眾生
真善忍  新宇魂

(Hán Việt)

Tân vũ

Hồng trần lạc kim luân thăng

Vạn kiếp quá tân vũ thành

Lịch vạn nan ký chúng sinh

Chân thiện nhẫn tân vũ hồn

(Tạm dịch)

 Vũ trụ mới

Bụi hồng rơi xuống bánh xe vàng bay lên

Vạn kiếp trôi qua vũ trụ hình thành

Trải qua hàng vạn gian nan lưu lại chúng sinh 

Chân Thiện Nhẫn tinh thần của vũ trụ


Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/240896

Bài liên quan