Thơ : Nhớ lại thệ ước


Hy Vọng Hồi Gia 1 phút đọc

Vì cứu chúng sinh diễn một màn.....

Thơ : Nhớ lại thệ ước

Năm xưa hạ thế biết bao Thần?

Biết rõ nghiệp lực chốn nhân gian

Vì cứu chúng sinh diễn một màn

Khổ ải, hoạn nạn cùng oán than!

Nay được Sư Tôn ban tặng Pháp

Tỉnh mộng, tinh tấn phá mê mang

Không sợ khó,  khổ chẳng màng

Bước lên thuyền Pháp đường thênh thang

Tác giả: Hư vân

Vì cứu chúng sinh diễn một màn...

Bài liên quan

Ca khúc: Tân Vũ