Phủi sạch bụi trần: Từ Hàng Phổ Độ Tế Thế


Ngọc Minh 11 phút đọc

Trong các ghi chép của người đời sau, Từ Hàng vốn là thân nam. Bởi vì Ông nhìn thấy chúng sinh ở Đông Thổ trong tình huống không có Pháp hồng truyền và đạo đức con người nơi đây chưa được khai hóa, Ông đã hướng tới Phật tổ chờ xin mệnh lệnh, để hạ xuống vùng Đông thổ dùng thân nữ để giáo hóa chúng sinh.

Phủi sạch bụi trần: Từ Hàng Phổ Độ Tế Thế

Tác giả: Tiểu Liên

[Zhengjian.org ngày 25 tháng 6 năm 2012]

Trong các ghi chép của người đời sau, Từ Hàng vốn là thân nam. Bởi vì  Ông nhìn thấy chúng sinh ở Đông Thổ trong tình huống không có Pháp hồng truyền và đạo đức con người nơi đây chưa được khai hóa, Ông đã hướng tới Phật tổ chờ xin mệnh lệnh, để hạ xuống vùng Đông thổ dùng thân nữ để giáo hóa chúng sinh . Qua đó diễn dịch một đoạn chuyện cảm động lòng người. Những điều này đã được ghi chép lại trong Truyền thuyết về Quan Thế Âm, tại đây  tôi không nói thêm nhiều nữa.

Bài viết này chỉ nói về ý nghĩa của một số phần và khía cạnh không được ghi lại trong "Truyền thuyết".

Từ Hàng đây là sinh mệnh không chỉ là ở tại nơi Phật tổ, Ông còn có nguồn gốc cao hơn, là do Ông hạ xuống tới trong cảnh giới của Phật Đà, và làm đệ tử của Phật Đà. Sứ mệnh của Từ Hàng thực ra là cần trong lịch sử ở Trung thổ mà diễn dịch, giải thích ý nghĩa nội hàm của đại từ bi. Ý nghĩa của “Quan Âm Bồ Tát” ở Trung thổ không hề tầm thường. Khi người ta nhắc đến Quan Âm Bồ Tát, thường sẽ nghĩ đến từ bi và cứu khổ cứu nạn. Chủng phương thức mà chúng sinh sùng kính đối với Quan Âm có thể nói là không hề tầm thường. Như vậy khi tiêu chuẩn đạo đức làm người mà cao, khi con người ta thực sự gặp nạn, phàm là người nào đó hướng đến Quan Âm Bồ Tát cầu cứu thì đều sẽ được ngài giúp đỡ. Người ta đều thành kính tín ngưỡng Quan Âm Bồ Tát ở trong tâm. 

Vậy trước khi Từ Hàng rời khỏi thế giới của Phật Đà và bắt đầu chuyển sinh xuống nhân gian, Ông đang khoác trên thân áo cà sa lấp lánh ánh vàng kim, nước da có điểm tựa đồng với chủng tộc người Ấn Độ - da vàng sậm. Ông chính là muốn dùng hành tích của Ông đến để thành tựu danh hiệu đại từ đại bi: “ Quan Thế Âm”.

Rất nhiều người trong dòng sông dài dằng dặc của lịch sử này không thử nghĩ xem một chút, vì cớ gì “ Quan Thế Âm” lại có mối liên hệ với “đại từ đại bi”? Rất nhiều người sẽ nói vì Quan Thế Âm Bồ Tát làm rất nhiều việc đại từ đại bi để phổ độ tế thế. Vậy thì bản thân ba chữ “ Quan Thế Âm” liệu có ngẫu nhiên chăng? Vô luận là mấy chữ này từng dịch từ tiếng Phạn ra là như thế nào, nhưng chúng ta đều hiểu rõ chữ Hán là ngôn ngữ đặc thù, nó là có đối ứng với trời đất, vậy nói về ba chữ “Quan Thế Âm”, chẳng phải là bản thân nó đã bao hàm lấy ý tứ của phù nguy cứu nan hay sao? Còn nữa thực ra “Quan Thế Âm” là một danh hiệu của sự từ bi. Như vậy đối với thời kỳ phát triển tín ngưỡng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể nói có rất rất nhiều người tín ngưỡng vào Bà. Đổi cách nói khác, có rất rất nhiều người có duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy mối duyên phận này chỉ đơn giản là cứu giúp người trong lúc nguy nan thôi sao? Căn bản không phải vậy. Những việc làm kia chẳng qua chỉ là để thắt chặt mối duyên mà thôi, chẳng qua là trong lịch sử mà đặt định ra nội hàm cho sự từ bi và tu hành mà thôi. Mục đích chân chính là vì hôm nay!

Phía trên tôi đã viết, Từ Hàng không chỉ là đến từ thế giới của Phật Đà, Ông còn có nguồn gốc cao hơn, chỉ là trong lịch sử Ông dùng thân nữ giáng thế để giáo hóa chúng sinh tại Trung Thổ khi họ chưa được khai hóa, và khắc khổ tu hành, cuối cùng trở thành Tôn Bồ Tát đại từ đại bi phổ độ chúng sinh. Như vậy từ thời kỳ đầu của lịch sử cho đến ngày nay, danh hiệu “Quan Âm Bồ Tát” có thể nói là đã kết thiện duyên rộng rãi. Mục đích cuối cùng là vì khiến cho con người thời nay hiểu rõ sự thật được tốt hơn.

Một số người khi đọc đến đây có thể sẽ có cảm thấy khó hiểu. Kỳ thực cái lôi văn minh từ xưa đến nay, hết thảy đều là vì ngày hôm nay. Vì toàn thể vũ trụ đều đang vào một thời kỳ đặc thù. Các loại tiên tri, dự ngôn cả ở trong và ngoài nước Trung Quốc bao gồm cả dự ngôn bên Phật gia, Đạo gia cùng dự ngôn phương Tây đều nhắc đến trong vũ trụ lần này sẽ có Phật Chủ giáng thế, chuyển Pháp Luân phổ độ chúng sinh.

Vì khi Đại Pháp hồng truyền sẽ có tà ác đến ngăn trở, đồng thời vì để con người thời nay lý giải Đại Pháp được tốt hơn, trong lịch sử cần phải đem hết thảy những văn hóa có liên quan mà đặt định xuống, mới có thể khiến mọi người đến thời nay có thể lý giải Đại Pháp.

Nếu như các chư Thần thời kỳ đầu tựa như Từ Hàng, họ mang theo sứ mệnh mà đến, khi họ hạ tới nhân gian, sau khi họ đã đặt định ra rất nhiều phương diện về văn hóa. Đến thời nay khi họ đã trở thành đệ tử của Phật Chủ, như vậy họ lại được nhìn xem ý nghĩa của những việc làm từ bi tế thế của họ tại phương diện lịch sử, thì họ liền có thể hiểu rõ mười phần sáng tỏ: những việc làm đó là để kết duyên, vì tính đặc thù của thời điểm thời nay mà có thể minh bạch chân tướng.

Khi đọc các trang web chính diện của Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, nhiều người thực sự có một ý thức tiềm ẩn ở trong lòng họ: Tôi thích đọc các bài viết của ai đó hoặc thích bài viết của người nào đó. Tại sao một số bài báo được viết bởi các đệ tử Đại Pháp khi đọc lại có hiệu ứng chấn động rất lớn và rất được đón nhận để đọc. Điều này có liên quan đến các yếu tố tu luyện của kiếp  này và có mối quan hệ chặt chẽ với mối duyên phận đã được thiết lập chặt chẽ với tất cả chúng sinh đã kết duyên với họ trong quá khứ. Nói cách khác, nếu như rất nhiều người đã từng được họ từ bi phổ độ tế thế trong quá khứ, thì hạt giống duyên phận đó đã được gieo trồng. Đời này, các yếu tố bề mặt nhìn dường như là ngẫu nhiên, chẳng hạn như nhìn thấy một tờ rơi hoặc nhìn thấy ai đó đăng một bài viết trực tuyến, mình liền cảm thấy hay, liền hiểu rõ sự thật ngay. Đây là sự tiếp nối của mối duyên phận. Đây cũng chính là một trong những mục đích và ý nghĩa mà Từ Hàng đã hạ xuống nhân gian với diện mạo là Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi.

Lời kết: Bài viết này được tổng hợp từ một giấc mơ mà tôi đã mơ vào sáng hôm qua. Hôm qua, vì đồng tu cần tài liệu, tôi và một đồng tu khác đã làm tài liệu thâu qua đêm, và đến mãi khi trời gần sáng công việc mới hoàn thành. Khi tôi nằm trên giường, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mộng, tôi thấy rõ hình dáng, trang phục, nguồn gốc từ tầng cao đến đâu của Từ Hàng khi Ông xuống đến đây, Ông nói những gì cùng Phật tổ, sau đó Ông hạ xuống nhân gian, nếm tận mọi khổ cực của nhân gian cuối cùng trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó Bà đã dùng lòng từ bi của Bà đến để phổ độ chúng sinh, trong nháy mắt đó tôi liền hiểu minh bạch rõ từ bi của Bà hiện tại là điều gì. Cho nên tôi đã đem chỉnh sửa bài viết này lại rồi viết ra.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/111447

Đăng ngày:04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.