Từ khoá: Dự ngôn

Sự gợi ý của loạt dự ngôn hoa tường vy trong Các Thế Kỷ (5): Đại phê bình tà ác

Từ thời xa xưa, con người đã luôn ghét sự dối trá, vì vậy trong văn hóa truyền thống, họ thường dùng những từ có...

27/04/2020 01:09

Sự Gợi Ý Của Loạt Dự Ngôn Hoa Tường Vy - Các Thế Kỷ (3): Khai Sáng Trong Lời Tiên Tri

Phiên bản tiếng Trung của " Các Thế kỷ" được xuất bản tại Trung Quốc vào năm 1998. Vào thời điểm đó, Pháp Luân Công...

23/04/2020 01:00

Sự Gợi Ý Của Loạt Dự Ngôn Hoa Tường Vy - Các Thế Kỷ (2): Bí Mật Phù Hiệu Kí Tự Chữ Vạn 卍 Hình Hoa Tường Vy

Trong hàng ngàn năm qua, con người đã luôn tìm kiếm nơi chốn của họ trong mê mờ. Tín ngưỡng cổ xưa đối với Thần...

08/04/2020 05:58

Sự Gợi Ý Của Loạt Dự Ngôn Hoa Tường Vy Trong Các Thế Kỷ (4): Hành Tinh Thập Tự Giá Vào Tháng 7 Năm 1999

Đã có nhiều cuộc đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng trong lịch sử loài người, như cuộc đàn áp tín đồ Cơ Đốc giáo...

04/04/2020 11:41

Sự Gợi Ý Của Loạt Dự Ngôn Hoa Tường Vy - Các Thế Kỷ (1): Lời Nói Đầu ( Bản Cập Nhật)

Trong dòng sông dài của lịch sử loài người, sinh mệnh đã từng nhiều lần xoay vần trong luân hồi, bụi phủ đã lâu. Mê...

28/02/2020 02:17