Từ khoá: luân hồi

Ghi chép Luân hồi: Tượng Long môn

Lời tựa: Một người chắc chắn sẽ khó tránh phạm sai lầm trong dòng sông dài của cuộc đời mình. Có người khi mắc lỗi...

13/04/2020 06:19

Luân hồi ngàn năm: Vua Kent vì Pháp hạ xuống thế gian.

Vào năm 2005, trong một giấc mơ, tôi thấy Sư phụ dẫn một vị Thần cao lớn mặc áo cà sa màu trắng đến trước...

08/04/2020 02:38

Vạn Vật Hữu Linh: Cây Hoa Giấy Phòng Tôi

Vạn vật đều có linh, chúng đều đến đây vì đợi chờ Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, và mong các đệ tử Đại...

31/03/2020 19:04

Ghi Chép Luân Hồi: Thánh Hoa Ở Hải Nam

"Có một loại hoa được gọi là hoa Ưu Đàm Bà La, đó là loài hoa thiêng liêng của thiên giới, ở nhân gian ba...

28/02/2020 02:19

Ghi Chép Luân Hồi: Long Môn rực rỡ

Con người trong xã hội hiện thực, bất luận là làm việc gì họ đều làm với một tâm truy cầu mạnh mẽ, hiệu quả...

28/02/2020 02:07

Ghi chép chuyện luân hồi: Xoay vần nơi hồng trần vì Pháp mà đến

Ở trong một cảnh giới xa xôi, có một đóa hoa sen to lớn, đường kính của nó to hơn vạn lần tiểu vũ trụ...

04/02/2020 22:50