Từ khoá: Pháp duyên

Chân Trời Tìm Pháp: Giấy Cắt Của Quê Hương Dân Tộc Miêu

Có thể thấy rằng dù một sinh mệnh ở nhân gian nhất thời đã từng làm những điều sai trái, nhưng trong họ đều có...

21/04/2020 00:43

Chân trời tìm Pháp: Thần Thư ( Sách Thần) ở Bình Đường

Khi Thương Hiệt viết ra 3 từ này, thì mọi thứ liên quan đến cuốn sách “cửu bình” đã được phô bày hoàn thành. Bao...

19/04/2020 01:35

Giải mã bí mật thành Lâu Lan : mảnh gỗ ghi chép bí mật cảnh báo khi đạo đức không còn tốt nữa thì quốc gia cổ xưa sẽ bị chôn vùi trong cát

Năm tháng dài dằng dặc, thành trì Lâu Lan đã được giải mã, thời gian trôi nhanh và di chỉ được phục hồi (di chỉ...

16/04/2020 15:18

Chân trời tìm Pháp: Hoàng Châu Võ Đang

Nhiều người thắc mắc sẽ hỏi tại sao dịch bệnh này xảy ra ở Vũ Hán? Lý do tôi đã nói trong viết "Chân trời...

16/04/2020 15:05

Chân trời tìm Pháp: phong thái Hưng An

Tất cả những sự việc trong lịch sử đều là vì điều này mà được bày đặt ra. Chúng ta hôm nay cũng là đang...

13/04/2020 06:14

Luân hồi ngàn năm: Vua Kent vì Pháp hạ xuống thế gian.

Vào năm 2005, trong một giấc mơ, tôi thấy Sư phụ dẫn một vị Thần cao lớn mặc áo cà sa màu trắng đến trước...

08/04/2020 02:38

Vạn Vật Hữu Linh: Cây Hoa Giấy Phòng Tôi

Vạn vật đều có linh, chúng đều đến đây vì đợi chờ Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, và mong các đệ tử Đại...

31/03/2020 19:04