Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (7)


Ngọc Minh 26 phút đọc

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (7)

[Chánh Kiến ngày 29 tháng 12 năm 2019]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Trong sự từ bi cứu độ của Phật ân hạo đãng của Sư tôn. Một năm mới lại đến rồi, vào lúc giao thời giữa năm cũ và năm mới. Tất cả các đệ tử Đại Pháp tại Pháp đều hướng về Sư phụ từ bi vĩ đại hỏi thăm, chúc tết. Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Từ Bi Qua Năm Mới

Khói mù dần trôi, trời dần sáng
Tứ hải xa xăm chính niệm hưng
Cuồn cuộn Sư ân nhuần vạn vũ
Mãn thuyền từ bi đăng Thiên thượng.


Tất cả các đệ tử Đại Pháp ở New York , Hoa Kỳ kính bái!
Cung chúc Sư phụ năm mới 2020 vui vẻ!


Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Utah, Hoa Kỳ kính chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!


Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Tokyo, Nhật Bản
Cung chúc Sư phụ năm mới 2020 vui vẻ!


Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Hàn Quốc kính bái Sư tôn.
Cung chúc Sư phụ năm mới 2020 vui vẻ!


Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ chúc mừng năm mới Sư phụ


Cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại  năm mới vui vẻ!
Các đệ tử Đại Pháp huyện Ba ngạn, tỉnh Hắc Long Giang kính dâng!


Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ả Rập Saudi chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc!
Trân trọng, các đệ tử Đại Pháp tại Ả Rập Saudi


Cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ
Tất cả các đệ tử Đại Pháp tại huyện Mộc Lan. Ngày 20-12-2019


Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ
Sư phụ tốt nhất
Đại Pháp tốt nhất
Đệ tử Đại Pháp ngành thẩm phán Đại lục kính tặng!
Cung chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ!
Sư phụ đến vì chúng sinh.
Chúng sinh đến vì Đại pháp
Đệ tử Đại Pháp hệ thống chánh pháp tỉnh Liêu Ninh kính tặng!
Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Nhóm đệ tử Đại Pháp ở huyện Nghĩa, Liêu Ninh kính dâng!

Cung chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông cùng với bảy người trong gia đình kính dâng!

Kính chào Sư phụ!
Toàn gia đình chúng con chân thành chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Ơn cứu độ của Sư phụ, toàn thể gia đình chúng con luôn ghi nhớ trong lòng. Vĩnh viễn tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, nguyện đi theo con đường Sư phụ chỉ ra tới cùng.


Các Đệ tử Đại Pháp lão niên tại Công ty Công nghiệp Máy bay Thành Đô Tứ Xuyên cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Thiên ngôn vạn ngữ kết hợp thành một câu: Sư phụ, Ngài thật vất vả rồi! Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Các đệ tử Đại Pháp giáo viên nghỉ hưu Chiêu Viễn, Sơn Đông kính dâng!
Đệ tử Đại Pháp Liên Hương và gia đình ở Chiêu viễn, Sơn Đông cung chúc Sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Toàn gia đình chúng con cảm tạ Người!

Khi năm mới đến, nhìn lại con đường tu luyện trong 20 năm qua, con xin chân thành cảm tạ Sư tôn  đã cho chúng con một cuộc sống mới, mang lại hạnh phúc, vinh diệu cho gia đình con. Toàn gia đình chúng con cảm tạ Sư phụ! Chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Chúng con mãi khắc ghi "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!"


Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân, ngày đầu năm mới 2020 kính dâng!

Một tiểu đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông chúc mừng năm mới Sư phụ!

Con yêu Chân Thiện Nhẫn, yêu Đại Pháp. Bởi vì Đại Pháp là Đại Pháp cứu người,  là trí tuệ của Sáng thế Chủ vĩ đại. Con thích học thuộc "Hồng ngâm" của Sư Phụ vì Ngài đã dạy cho con rất nhiều đạo lý. Sau này con sẽ học thuộc  “Luận Ngữ” và sẽ là một đệ tử Đại Pháp tinh tấn thực tu.
Con chúc Sư Phụ  năm mới vui vẻ! Con cũng thay mặt anh trai con đang học đại học, chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!


Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Đệ tử Đại lục nhớ Sư tôn!
Các đệ tử Đại Pháp, huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang kính dâng!

Đệ tử Đại Pháp là một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông!
Cung chúc Sư phụ vĩ đại năm mới vui vẻ! Khấu bái Sư phụ!

Con là một cảnh sát đã nghỉ hưu. Năm nay bảy mươi sáu tuổi và đã tu luyện được hai mươi năm. Trong hai thập kỷ này, con đã được thọ ích không ít, thể hội cũng rất nhiều.

Phật ân hạo đãng là lòng từ bi cự đại của Ngài, gian khổ phó xuất cứu vãn tất cả thương khung, là Ngài đã giữ con khỏi bị lưu lạc, tìm kiếm con trở về khi con mất phương hướng, gạch tên con khỏi địa ngục, vớt con lên và tẩy tịnh con, lại truyền cho con Đại Pháp của vũ trụ. Khiến cho con minh bạch mục đích và ý nghĩa của sinh mệnh con người. Để con tu bỏ danh, lợi, tình biến đổi con trở thành một sinh mệnh vô tư vô ngã, tâm gắn liền với chúng sinh, chú ý đến sự nguy hiểm của con người, nắm chắc cứu người. Con nhất định dĩ Pháp vi Sư, không quên việc học Pháp nhiều, không hổ thẹn với sứ mạng giảng rõ chân tướng, không phụ sự ủy thác cứu thêm nhiều người, gặp chuyện hướng nội tìm. Con vô cùng may mắn vì có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đồng tại cùng Sư tôn. Khiến cho con thoát thai hoán cốt, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, cả ngày đắm chìm trong Đại Pháp, sống một cách ung dung, vui vẻ, thù thắng tu luyện trong Đại Pháp, ngàn lời khó bày tỏ, vạn ngữ khó biểu đạt (thiên ngôn nan biểu, vạn ngữ nan đạt). Hồi đáp Sư tôn để cho Sư tôn yên tâm, con nhất định quý trọng sự phó xuất gian khổ của Sư tôn, quý trọng Đại Pháp, quý trọng thời gian, học Pháp tốt, đồng hóa với Pháp, thay đổi quan niệm, thực tu bản thân, hoàn thành sứ mạng, cùng Sư tôn quay về nhà. Lễ bái Sư tôn!


Các đệ tử Đại Pháp từ nhóm nhỏ học Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Nữ đệ tử Đại Pháp tại Thiểm Tây bị bắt giữ phi pháp trong ngục kính dâng!

Sư phụ tôn kính!
Xin chào Ngài, Ngài quá vất vả rồi!
Nguyên Đán sắp đến, chúng con từ một nhóm nhỏ học Pháp kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Sư phụ à, hơn hai mươi năm đã trôi qua trong Chính Pháp. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện hơn hai mươi năm, là Ngài đã vớt và tẩy sạch chúng con khỏi địa ngục, là Ngài đã đặt chúng con lên nấc thang thiên đàng, khi đệ tử trong lúc vượt quan tâm tính đau thấu xương, là Ngài từ bi điểm hóa, đồng thời giao cho chúng con chìa khóa vàng là hướng nội tìm, lúc nào cũng bên cạnh che chở đệ tử tiến lên trên bước đường tu luyện Chính Pháp.

Tại thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, chúng con nhất định nắm chắc thời gian học Pháp, chân chính đạt được học Pháp đắc Pháp, hướng nội trảo nhân tìm nhiều tâm chấp trước, cứu độ chúng sinh nhiều hơn, xin Sư tôn yên tâm.


Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp tại phía bắc Tây An kính dâng!

Kính chúc Sư phụ năm mới tốt đẹp!
Đệ tử Đại Pháp tại Thiểm Tây kính dâng!

Kính chúc Sư phụ năm mới tốt đẹp!

Một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc!

Khi năm mới đến gần, con xin kính chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc với lòng biết ơn sâu sắc! Cảm ơn Sư phụ vĩ đại vì đã hồng truyền Đại Pháp, giúp con thoát khỏi biển khổ, là Người đã đưa con ra khỏi địa ngục, dẫn dắt con trên con đường thành Thần. Con không thể nào diễn tả được lòng biết ơn của con đối với Người, chỉ có thể học Pháp nhiều hơn và cứu thêm nhiều người.


Một đệ tử Đại Pháp là giáo sư đã nghỉ hưu 77 tuổi đến từ Chiêu Viễn, Sơn Đông, kính chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc!

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại một năm mới vui vẻ!

Phật ân hạo đãng của Sư tôn! Người vì để cứu thế nhân nhiều hơn, vì để nhiều đệ tử Đại Pháp đi về phía viên mãn mà Người đã gắn rất nhiều quan ải và khó khăn to lớn, chịu đựng rất nhiều gian khổ, khổ nạn mà người thường không cách nào chịu đựng được. Trong lúc Người phải giằng co với thời gian hữu hạn, không tử không thể lại buông thả lười biếng không tinh tấn. Yêu cầu phải buông xuống danh lợi tình của người thường, tịnh tâm, học Pháp đắc Pháp đắc Pháp nhập tâm, chân chính thực tu. Hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo con đường mà Sư tôn an bài. Gặp chuyện phải hương nội tìm, trên căn bản tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, để cho Sư tôn bớt vất vả, thêm yên tâm.

Lễ bái Sư tôn!

Kính chúc Sư phụ chúc mừng năm mới vui vẻ!
Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Chân Thiện Nhẫn hảo!
Một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính dâng!

Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Pháp Luân Đại Pháp hảo!
Chân Thiện Nhẫn hảo!
Các đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh kính dâng!

Hai đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Sư phụ Ngài vất vả quá!
Các đệ tử Đại Pháp phía đông Tây An kính dâng!

Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Các đệ tử Đại Pháp từ Tây An, tỉnh Thiểm Tây kính dâng!

Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!
Một đệ tử Đại Pháp từ Tây An cùng với cháu ngoại con gái khấu đầu!

Một gia đình mười người ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn Đại Pháp năm mới vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ!

Tôi là thân nhân của một đệ tử Đại Pháp. Từ những thay đổi về thể chất và tinh thần của vợ tôi, tôi đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, minh bạch được chân tướng của Đại Pháp và ủng hộ vợ tu luyên khi tận mắt chứng kiến ​​sự siêu thường thần kỳ của Đại Pháp, toàn gia đình chúng tôi đều tin tưởng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, ủng hộ đệ tử Đại Pháp làm những việc nên làm. Chúng tôi cũng đã sớm thoái các tổ chức tà đảng như Đảng Đoàn Đội. Toàn thể gia đình cũng được thụ ích từ trong Đại Pháp. Sự nghiệp của con gái tôi thành công, con cháu đủ đầy, toàn thể gia đình mạnh khỏe hạnh phúc và vui vẻ hòa thuận. Là do ân huệ to lớn của Sư phụ Đại Pháp. Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp vì đã hồng truyền Đại Pháp, để có rất nhiều đệ tử Đại Pháp vị tha.
Nhân dịp tết Nguyên Đán đang đến gần, cả gia đình chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với Sư phụ Đại Pháp,  kính chúc Sư phụ Đại Pháp từ bi vĩ đại ngày lễ vui vẻ!
Cảm ơn Sư ân!


Các đệ tử từ một nhóm học Pháp nhỏ huyện Bảo Phong, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Xin chào Sư tôn!
Trong 20 năm tu luyện của con, đều là do Người đã thúc đẩy con từng bước từng bước cho đến ngày hôm nay. Cho đến hôm nay, con mới biết được sự nghiêm túc của tu luyện và tầm quan trọng của việc hướng nội. Sư phụ, trong tương lai, nếu tôi gặp một vấn đề, tôi sẽ hướng nội tìm, nhìn vào điểm mạnh của người khác, tu bản thân, không thể hướng ngoại mà cầu, năm chắc tâm tính, tu bỏ các thể loại chấp trước của con người, chân chính đề cao hướng lên, bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ, đi theo con đường mà Người đã an bài cho con, cùng với Người quay về.


Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ huyện Bảo Phong, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, kinh chúc Sư phụ tôn kính một năm mới hạnh phúc!

Mỗi khi được gặp những người thân của mình trong dịp năm mới, các đệ tử lại đặc biệt rất nhớ Sư tôn! Các đệ tử dập đầu bái lậy Sư tôn từ bi vĩ đại! Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Xin chào Sư tôn! Sư tôn Ngài quá vất vả rồi!

Trong thời gian còn lại hạn hẹp này, đệ tử sẽ nhớ kỹ lời dạy của Sư tôn, toàn thể các đệ tử sẽ phối hợp tốt, làm tốt ba việc, thực hiện lời thệ ước từ viễn cổ, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa, để cho Sư tôn yên tâm phần nào, bớt phần vất vả. Các đệ tử chúng con trông trờ Sư tôn sớm ngày trở về Đại lục cùng chúng con! Hợp thập!
Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Bảo Phong kính dâng!

Các đệ tử Đại Pháp tại Nam Kinh kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!
Các đệ tử Đại Pháp từ huyện Bảo Phong, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới vui vẻ!
Các đệ tử trong hệ thống giáo dục của Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Năm mới 2020 sắp đến. Các đệ tử ở đây để lễ bái Sư tôn, cảm ân Sư tôn từ bi cứu độ.
Năm mới, các đệ tử sẽ làm tốt ba việc để Sư phụ thêm phần an tâm, bớt phần vất vả!


Các đệ tử Đại Pháp sống ở Selangor, Malaysia kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới hạnh phúc!

Từ khứ kỷ hợi hạ tân niên
Cách dương khoa hải ký cảm ngôn
Sư tôn diên thời đảm cự nan
Thời thời khắc khắc hộ thân biên


Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở Kuala Lumpur, Malaysia kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới hạnh phúc!

Hoán Khê Sa • Tân Niên Cảm Ân
Tân niên hạ tạp phi bỉ ngạn
Sư tôn tân lao kha hộ bạn
Ô trọc bất kham Sư bất hiềm
Pháp lý chỉ minh mê vụ tản
Khuynh tận sở hữu diên cơ duyên
Duy nguyện đệ tử phản gia viên


Các đệ tử Đại Pháp sống tạm ở Malaysia kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới hạnh phúc!

Tân niên diêu ký cảm ngôn
Phi đáo đại dương bỉ ngạn
Nhập tái sư tôn tân lao đam
Tạ sư giáo hối chân ngôn


Các đệ tử Đại Pháp tại điểm tham quan Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur, Malaysia kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ!

Mã lai song phong tháp trứ danh
Trung quốc du khách cước bộ đình
Chân tướng triển bản sĩ đầu vọng
Thị phi hoang ngôn phân biện minh


Tất cả các đệ tử của hệ thống giáo dục của thành phố Bình Đỉnh Sơn , tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp từ huyện Bảo Phong, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới hạnh phúc!

Năm mới 2020 sắp đến. Các đệ tử ở đây để lễ bái Sư phụ ,cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ. Trong năm mới, các đệ tử sẽ làm tốt hơn ba việc để Sư phụ bớt phần vất vả, thêm phần yên tâm!Các đệ tử Đại Pháp từ huyện Bảo Phong, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới hạnh phúc!

Các đệ tử Đại Pháp Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!
Các đệ tử Đại Pháp tại điểm tài liệu Du Điền, Thắng Lợi kính chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc!

Đại Pháp hồng truyền
Cựu thế trở lan
Pháp đồ tùy Sư
Lực vãn cuồng lan
Hồng ma băng hội
Tà đảng ngoạn hoàn
Cứu độ chúng sinh
Đăng thượng Pháp thuyền
Pháp chính nhân gian
Tùy sư phản hoàn

Các đệ Đại Pháp tại điểm tài liệu Thắng Lợi lễ bái!


Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp tại Du Điền, Thắng Lợi kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!
Đệ tử Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn một năm mới vui vẻ!

Chủ Phật từ bi diên thì gian
Đấu chuyển tinh di hựu nhất niên
Giác ngộ thế nhân minh chân tướng
Tam thoái bảo mệnh quang minh hiển

Kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!
Các đệ tử mang lòng thành kính quỳ lạy Sư tôn chí cao vô chỉ, tinh tấn hơn trên con đường tu luyện, tu tốt bản thân, thực hiện thệ ước.
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Chiêu Viễn, Yên Đài.


Một đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiên sứ hạ phàm
Tiểu tiểu thiên sứ hạ liên đài
Lịch tận vạn kiếp tầm Sư lai
Nhất triêu đắc pháp bản tính hiển
Chí thuần chí chân tâm chí kiên
Song bàn đả tọa bất úy khổ
Tu tâm hướng thiện siêu trần phàm
Trừ tận tà ác mê chúng tỉnh
Tùy Sư Chính Pháp đăng quy đồ

Hai ông cháu đệ tử Đại Pháp tại Chiêu Viễn, Sơn Đông

Toàn gia đình đệ tử Đại Pháp 11 người tại Chiêu Viễn, Sơn Đông kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Tạ Sư Ân

Sính đình tiên tử hạ dao đài luân hồi triển chuyển hồng trần mai
Lịch tận kiếp nan vi đẳng Pháp Thánh duyên tịnh khiết chúng liên khai
Pháp đồ mông nan chí bất cải hùng tư chính niệm đãng trần ai
Diệt tận tà ác quang minh hiển tân vũ thiên chúng nhạc khai hoài
Phổ thiên đồng khánh giai tiết đáo bái tạ Sư tôn cứu tam tài
Sư tôn, tân niên hảo! Sư tôn! Cảm ơn Người!

Dịch từ http://big5.zhengjian.org/node/255783

Đăng ngày:02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.