Ghi chép Luân hồi: Tượng Long môn

Lời tựa: Một người chắc chắn sẽ khó tránh phạm sai lầm trong dòng sông dài của cuộc đời mình. Có người khi mắc lỗi...

13/04/2020 06:19

Khám phá luân hồi

Vạn Vật Hữu Linh: Cây Hoa Giấy Phòng Tôi

Vạn vật đều có linh, chúng đều đến đây vì đợi chờ Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, và mong các đệ tử Đại...

31/03/2020 19:04

Chọn lọc